התנדנדות

התנדנדות
rocking, swinging, oscillation, sway, seesaw

Hebrew-English dictionary. . 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • התנדנדות — נדנוד, היטלטלות, התנודדות, תזוזה מצד לצד, ישיבה על נדנדה, התנועעות מעלה מטה, תנופ …   אוצר עברית

  • טפיפה — התנדנדות, צעידה קלה, דהירה קלה, הליכה מרחפת, הלוך וטפו …   אוצר עברית

  • נד נד — התנדנדות, תנועה קדימה ואחורה, תנועה מעלה מטה {{}} …   אוצר עברית

  • הינף — הנפה, תנופה, נפנוף, הרמה בתנופה, הגבהה; התנדנדות, טלטול, נדנוד, הזז …   אוצר עברית

  • הנף — הנפה, תנופה, נפנוף, הרמה בתנופה, הגבהה; התנדנדות, טלטול, נדנוד, הזז …   אוצר עברית

  • הנפה — הנפה, תנופה, נפנוף, הרמה בתנופה, הגבהה; התנדנדות, טלטול, נדנוד, הזז …   אוצר עברית

  • התנועעות — תנועה, התנדנדות, התנודדות, תזוזה, טלטול, תנועה אנה ואנ …   אוצר עברית

  • מחלת ים — התקפי בחילה והקאות בעת הפלגה או התנדנדות {{}} …   אוצר עברית

  • מחלת נסיעה — מחלת ים, בחילה והקאות התוקפות בעת נסיעה או התנדנדות {{}} …   אוצר עברית

  • צליעה — מומו של הפיסח, נכות הרגל, הליכה כושלת, התנדנדות; חולשה, אי הצלחה, התקדמות איטית, כישלו …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”